Burn-out

Burn-out is een specifieke vorm van stress. In beroepen waar je veelvuldig en intensief contact hebt met mensen kan na verloop van tijd burn-out optreden. Burn-out betekent zoiets als afgebrand, uitgeblust en emotioneel uitgeput zijn.

Kenmerken

Een burn-out kent 3 samenhangende kenmerken:

1. Emotionele uitputting 2. Depersonalisatie 3. Gevoelens van afnemende competentie.

Het kenmerkende verschil tussen een burn-out en overspannenheid is dat als de oorzaak weggenomen wordt, men zich bij overspannenheid weer “snel” kan herstellen en weer in balans komt. Bij burn-out blijven de verschijnselen en kan men de balans niet terug vinden. Burn-out ontstaat ook meestal door een opeenstapeling van stressoren en frustraties over een lange termijn, meestal over jaren.

Burn-out
Burn-out

Oorzaak en gevolg

Een burn-out kan ontstaan door situatie op het werk of privesituaties. Ook kan het organisatorische kenmerken hebben.

De gevolgen van een burn-out kunnen we plaatsen in drie categoriën, namelijk 1. Fysieke en emotionele gevolgen 2. Interpersoonlijke gevolgen 3. Gevolgen op houding en gedrag.

Burn-out ontstaat door langdurige overmatige stress, het is een proces van jaren. Belangrijk hierbij is dat het burn-out proces omkeerbaar is, echter is dit een langdurig proces. Er bestaat geen pasklare methode dat precies aangeeft hoe je een burn-out kunt of moet hanteren of hoe je daarbij de problemen kunt (h)erkennen of kunt oplossen.

De behandeling

Om u te helpen bij een burn-out is het erg belangrijk om positieve stappen te gaan zetten. Enkel postieve stappen zijn: zoek ontspanning, neem afstand van je werk, (h)erkennen dat je een probleem hebt, hulp en sociale steun uit je directe omgeving, professionele hulp zoeken via huis- of bedrijfsarts, zoek een therapeut waar je veilig bij voelt, de wil om er wat aan te doen, keuzes maken en durven door te voeren, de bijbehorende consequenties onderkennen en accepteren, openstaan voor veranderingen.

Dit is een traject wat u onmogelijk alleen kunt volbrengen, daarom is La-Lanchs er om u te ondersteunen en te adviseren bij het maken van de voor u belangrijke keuzes.

Onze ervaringen

Wij hebben ervaring met allerlei soorten klachten. Hiernaast vindt u een aantal klachten waarbij La-Lanchs zou kunnen helpen. Daarnaast ga ik graag met u op zoek waar uw klacht vandaan komt.

Pijl

Vorige

Pijl

Volgende

Kiss Syndroom

Lees meer

Burn-out

Lees meer

Sensitief

Lees meer

Trauma

Lees meer

Onze ervaringen

Wij hebben ervaring met allerlei soorten klachten. Hiernaast vindt u een aantal klachten waarbij La-Lanchs zou kunnen helpen. Daarnaast ga ik graag met u op zoek waar uw klacht vandaan komt.

Pijl

Vorige

Pijl

Volgende

Kiss Syndroom

Lees meer

Burn-out

Lees meer

Sensitief

Lees meer

Trauma

Lees meer