La Lanchs Herma de Vries Paragnost.
Wat kan ik.
Behandelwijze.
Lezingen.
Kiss Syndroom.
New Age-PDD-NOS.
Lichamelijke klachten.
Burnout.
Trauma's.
Tunnelervaring.
Celzouten.
Bach Bloesem.
Voedingslijst.
Chakra's.
Aardstralen & Wateraders.
Reacties.
Contact.
Gastenboek.
Abonneren op de nieuwsbrief
La Lanchs
Trauma

Wat is een trauma? Hoe ontstaat die? Die vraag wordt mij regelmatig gesteld.
De term trauma is een verzamelnaam voor psychische en lichamelijke klachten die het gevolg zijn van een negatieve, schokkende gebeurtenis. Alle traumatische gebeurtenissen hebben gemeen dat ze onverwacht plaatsvinden.
Ieder mens reageert verschillend op een negatieve, schokkende ervaring. Een gebeurtenis waar de één ongeschonden uit te voorschijn komt, is voor de ander juist traumatisch.
Zo kan iemand traumatische verschijnselen overhouden door plotseling ontslag, ziekte, terwijl een ander een week later er al niet meer over nadenkt.
Langdurige traumatische verschijnselen kunnen worden overgehouden door scheidingen, ziekenhuisopname, bijna-doodervaringen, meditaties, tijdelijke verlammingen, verlating, angsten van en/of door kinderen en volwassenen, door negatieve entiteiten, verhuizingen, mishandelingen, vuur, vuurwerk en/of rampen enz.
Trauma’s ontstaan ook al vanwege het KISS-syndroom (folder: KISS-syndroom) bij volwassenen en kinderen, omdat dit zo ingrijpend is waardoor hun kruin-chakra en zesde zintuig open gaan staan.
(zie New Age kinderen)


Kenmerken van trauma

Herbeleving. Verrmijding. Verhoogde prikkelbaarheid.

Herbeleving
Is als in een levensechte film, de gebeurtenis wordt onaangekondigd weer opnieuw bij het slachtoffer opgedrongen. Signalen uit de omgeving die doen denken aan traumatische gebeurtenissen (b.v. harde knal van vuurwerk, dicht slaande deur, als iemand een verkeersongeluk heeft meegemaakt) doen mensen niet alleen schrikken, maar vormen ook de aanleiding tot herbeleving.
Herbeleving is terugkerende nachtmerries of gedachten niet onder controle kunnen houden.

Vermijding
Pijnlijke herinneringen kunnen worden opgeroepen door voorwerpen, personen of situaties die lijken op en/of in verband worden gebracht met de traumatische ervaring.
Bijvoorbeeld: Door een operatie van keel/neusamandelen, ook andere operaties en/of mensen die tijdens en/of na een operatie uittredingen hebben gehad.
Ziekenhuisopname, overlijden, verhalen op televisie of in de krant of op straat, uit een scheiding van ouder en kind, niet accepteren van een echtscheiding tussen man en/of vrouw waardoor deze mensen bewust negatieve verhalen naar buiten brengen om zichzelf te beschermen tegen de buitenwereld.

Verhoogde prikkelbaarheid
En vooral niet hoeven te vertellen dat de gebeurtenis ook op hen een traumatische ervaring heeft doen ontstaan.
Deze mensen lopen weg van de werkelijkheid. Ook zijn ze er bewust en/of onbewust op uit de andere personen ook pijn te doen. Naast de angst voor herinneringen aan de situatie, (trauma) ontstaat zo ook angst voor dingen in het dagelijks leven die geassocieerd worden met traumatische gebeurtenissen. Het gevolg hiervan is dat de normale leef omgeving van mensen bedreigend worden, elke keer komen ze wel de mensen tegen die ze liever willen vergeten omdat zij op dat moment weer de pijn voelen. Dus verhalen worden weer opnieuw opgerakeld en verteld in hun gevoelens, net en/of dat werkelijkheid is. Hierdoor ontstaat een verhoogde prikkelbaarheid.
Ze schrikken snel en reageren sterker op onverwachte prikkels, zoals erg boos worden, slaan, woede aanvallen. Als zo´n iemand bewust of onbewust geconfronteerd wordt met zaken die herinneringen oproepen aan een dergelijke traumatische gebeurtenis, kunnen lichamelijke reacties optreden zoals verlatingsangsten, rugklachten, hoofd – maagpijnen, benauwdheid. Bij kinderen slaat dat om naar huilen, oor-, buikpijnen, maar ook angsten voor donker en duisternis. (zie ook entiteiten)