La Lanchs Herma de Vries Paragnost.
Wat kan ik.
Behandelwijze.
Lezingen.
Kiss Syndroom.
New Age-PDD-NOS.
Lichamelijke klachten.
Burnout.
Trauma's.
Tunnelervaring.
Celzouten.
Bach Bloesem.
Voedingslijst.
Chakra's.
Aardstralen & Wateraders.
Reacties.
Contact.
Gastenboek.
Abonneren op de nieuwsbrief
La Lanchs
New Age ofwel Nieuwe-tijds kinderen


Hoe herken ik New Age, fijngevoelige, Nieuwe-tijds kinderen, kinderen met PDD-NOS,
Kiss-Kidd syndroom.


Het begint al in de babytijd, ze hebben nog een open verbintenis met de Kosmische wereld. Kinderen worden altijd geboren met een intuïtief gevoel, dit gevoel kan verstoort worden door de buitenwereld. Alle kinderen die geboren worden hebben het zesde zintuig open staan, het ene kind meer dan het andere. De kinderen die het zesde zintuig en/of kruinchakra nog open hebben staan leven in hun eigen wereld, zijn moeilijk te bereiken, niet geknuffeld willen worden, veel huilen, problemen met slapen, zichzelf wat aan doen, en kunnen u als ouder afwijzen.
Je mag niet aan hun hoofd komen, elke aanraking vinden zij niet fijn.

Bij deze kinderen is hun gevoeligheidselement heel hoog. Elke aanraking, veel - ongewoon geluid kan zelfs heel pijnlijk zijn, veel mensen in een ruimte, alles wat een bepaalde onrust brengt is beangstigend, waardoor het veelal vergelijkbaar is met een KISS-syndroom kind.
Hier kunt u meer lezen in de link Kiss-Kidd syndroom.
Maar in vele gevallen zoals dat bij mij in de praktijk voorkomt, is dit vaak de oorzaak van beide. De laatste tijd wordt er gelukkig wel vaker openlijk over gepraat, eigenlijk nog veel te weinig voor iets wat heel normaal moet zijn. Vroeger waren deze kinderen er ook wel, maar dan waren het “moeilijke kinderen ”, slecht hanteerbaar, onuitstaanbaar, gedragsstoornis.
Voor de begeleiding van de baby’s en kinderen, kan het verwerven van meer inzicht hierover al bij dragen.


Gedragskenmerken die ik in mijn praktijk tegen ben gekomen

· Veel huilen of gehuild hebben als baby
· Angstig zijn om te slapen, gillen
· Soms dromerig zijn
· Concentratieproblemen
· Gevoelig zijn voor sferen, stemmingen en spanning van mensen om zich heen
· Emotioneel  reageren op omgeving
· Voedingsintolerantie
· Geen vlees willen eten
· Koemelk niet verdragen
· Huid problemen
· Astma
· Soms dyslexie, van licht aanwezig tot sterk
· Soms licht toe in een zere sterk toemaat van intuïtief
· Rechtvaardig, origineel, bijzonder zijn.
· Stemmen horen van aardig tot zeer vervelende en drangmatige stemmen.
· Kijken naar dingen die een “normaal” mens niet ziet, echt nakijken alsof er iemand loopt, of staren naar één bepaalde plek

Net als bij de paranormale vermogens, heb je gradaties van 1 t/m 10.

Veel jonge kinderen en baby’s met deze kenmerken kunnen zoals men wel eens noemt “sterren kinderen” zijn. Ze komen vanuit hogere sferen en zijn geboren met soms een bepaald doel hier op aarde, soms ook alleen maar voor een aantal jaren. Naarmate deze kinderen ouder worden kan hun gevoeligheid langzaam verdwijnen. Nu ze in een Aards lichaam zijn voelen zich soms verdrietig, eenzaam, soms voelen zij zich intens verlaten. Ze kunnen niet uitleggen dat ze de eenheid van Universele Liefde en Licht missen, ze kunnen daardoor veel huilen. Ouders zeggen dan ook wel eens, ze huilt altijd, zonder dat er een reden is. Ze zien en horen vaak meer dan de gewone mensen. Ze doen dan ook zo veel gevoelsindrukken op, dat ze deze niet altijd goed kunnen verwerken of uitleggen. Daardoor kan op een bepaalde leeftijd een boosheid en een onaangepast gedrag ontstaan. Vaak hebben deze kinderen grote heldere sprekende ogen, soms ook een heel groot oog.

Veel Nieuwe-tijds en andere kinderen reageren ook direct met hun gedrag op veldstoringen zoals Komische, Atmosferische en Magnetische storingen, hier vertel ik meer over in magnetische velden. Ze lijken dan een chaotische en onevenwichtig gedrag te hebben. Door een juiste behandelingswijze en juist als ze vroeg begonnen zijn met begeleiding, zullen ouders de helderziende waarnemingen van hun kinderen beter leren begrijpen.
Zoals door goede begeleiding van het leven van het kind in deze Aardse realiteit minder zwaar lijken en kunnen worden, als ze op de eerste plaats maar kind mogen zijn en blijven. Soms blijven de kinderen nog open verbonden met en door hun gevoeligheid, en zal dan zonder juiste begeleiding ook gemakkelijk het doelwit worden van het dagelijkse leven. Tot ongeveer 12 jaar kom ik in mijn praktijk ook problemen tegen zoals angstig zijn, bedplassen, concentratie moeilijkheden, dingen “zien”, stemmen horen, groot houden en veel ruzie maken en slecht tegen onrecht kunnen. Helaas is het in het onderwijs nog te weinig inzicht in de ervaringswereld van een Nieuwe-tijds kind. Zo zou het heel prettig zijn als leerkrachten niet raar tegenover een bijvoorbeeld een Bach-remedies doen in de klas, of dat als kinderen stenen bij zich dragen daar heel gewoon over doen. Want edelstenen kan ook helpen bij deze kinderen, natuurlijk bij alle kinderen.

Het voordeel van deze tijd is dat men er meer aandacht aan besteed, ook op basisscholen zouden ze meer openlijk aandacht moeten besteden aan deze kinderen, vooral in de eerste jaren van een basisschool. Want toch zijn er nog vele kinderen die af worden geschilderd als psychotische kinderen, moeilijk leerbare kinderen. Ook deze kinderen krijgen zonder dat zij zelf willen een gedragsstoornis, in sommige gevallen wordt zo’n kind benoemd als ADHD-kind, PDD-NOS en/of kind met een lichte vorm van autisme. Heel vervelend voor uw kind als er blijkt dat er meer mee aan de hand is, alleen in een andere mate dan de leerkrachten, dokter, andere therapeuten van uw kind vertellen. Begrijp ons niet verkeerd, in sommige gevallen kan het een juiste beslissing en/of advies zijn van uw leerkracht.


Leeftijd

Kinderen kunnen tot ongeveer 7 jaar paranormaal zijn, daarna gaat het meestal vervagen. Het kan zijn dat dit blijft, dat het op latere leeftijd weer terug komt of het blijft weg. Het kind is dan net weer zo gewoon als andere kinderen. Maar de eerste jaren van zo’n kind kunnen dus  al verstoort zijn en niet meer te helen, en zeker niet meer op latere leeftijd. Tenzij het volwassen is en het zelf wil om geholpen te worden.
Kinderen kunnen vaak incarnatiedromen hebben waarin ze van alles herbeleven uit een vorig leven. Of zelf zien en vertellen dat er in dat huis brand is geweest.
Dit heeft niets te maken met een paranormaal vermogen, dit kunnen mensen wel eens verwarren. In vorige levens kijken van andere mensen is een ander verhaal, dat kan je met een paranormaal vermogen. Kinderen hebben in dat op zicht nog geen paranormaal vermogen, zij hebben hun kruinchakra en/of hun zesde zintuig open staan, dit lijkt heel veel op paranormaal wezen of zijn. Maar is het beslist niet hoor!

Soms blijft een kind zijn hele leven fijngevoelig, New Age-achtig, dan kun je het als kind best moeilijk hebben op school. Ik weet zelf dat maar al te goed, je kunt je dan moeilijk concentreren. Gevoel hebben dat gebeurtenissen plaatsvinden, van tevoren weten wat gaande is, weten dat de telefoon gaat. Dat wil niet zeggen dat het kind slecht hoeft te functioneren, of niet intelligent is, maar het is gevoeliger voor zijn/haar omgeving en mensen. Het kind droomt wat meer dan laten we maar zeggen een gewoon kind. Je leeft in een andere wereld en ziet de dingen en mensen op een meer psychologische manier. Je hebt wat meer overzicht hoe mensen zijn en voelen.

Je hebt vriendjes en vriendinnetjes sneller door, waardoor het kiezen van een vriend of vriendin veel selectiever zal gebeuren en je ziet dat deze kinderen, jong volwassenen zich veel meer terugtrekken in zichzelf. Die kinderen spelen meestal alleen. Als New Age, fijngevoelige kinderen éénmaal een vriendkeuze hebben gemaakt dan kan deze vriendschap ook jaren duren, het kan zelfs zo zijn tot de dood hun scheid. Maar worden ze hierin gekwetst dan zult u zien dat een kind heel moeilijk contact kan maken met andere kinderen of mensen. Dus kunnen ze in een bepaalde manier mensenschuw worden, zij moeten eerst weer vertrouwen krijgen in mensen. Er is een grote kans dat deze kinderen hierdoor terecht komen in een traumafase. Deze traumafase is en/of kan een groot probleem worden voor hun toekomst. Het is dus van groot belang dat deze kinderen hier goed in begeleid worden, vooral voor de toekomst. Verder verwijzen wij u naar onze traumalink.


Het bovenste geheel kan ook van toepassing zijn op kinderen met PDD-NOS.
De taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling, het reageren op interne en externe prikkels, blijven achter.
Bij kinderen met PDD-NOS ontwikkelen het sociale begrip en de sociale intuïtie zich zeer moeizaam. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig. Ter voorkoming van deze angst houden zij zich graag vast aan bekende regels en patronen. In hun interesses kunnen ze zelfs rigide en dwangmatig zijn. De problemen uiten zich bij een kind met PDD-NOS verschillend per leeftijd. De problemen worden groter naarmate het kind meer in de buitenwereld gaat functioneren.

· Onhandig en angstig gedrag in sociale situaties
· Weinig begrip en gebruik van non-verbale signalen (oogcontact, gelaatsexpressie, lichaamshouding)
· Het niet of nauwelijks leren van sociale ervaringen
· Het ontbreken van wederkerigheid in het contact
· Een eenzame, gesloten indruk te maken
· Zich angstig te tonen voor veranderingen
· Fanatiek vast te houden aan bepaalde routines
· Zich koppig en driftig te uiten (ingegeven door angst)
· Een eenzijdige belangstelling tonen
· Rigide en dwangmatige gedragspatronen te ontwikkelen
· Overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels
· Of juist weinig gevoeligheid voor geluiden, beelden, temperaturen of aanrakingen
· Een trage taalontwikkeling
· Eigenaardig ouwelijk taalgebruik
· Taal in alle gevallen letterlijk nemen · Een onhandige, stijve motoriek

Kinderen kunnen onderling sterk verschillen in de ernst van de kernproblemen en het aantal, en de ernst van de bijkomende problemen.
Gevoelig voor licht, kleuren zoals TL - halogeen lichten, discotheeklichten, waardoor het gaat lijken of je een bril nodig hebt.

Veel mensen denken dat New Age, fijngevoelig en of paranormaal zijn altijd in positieve zin gaat. Vergeet dit maar, je kunt ook New Age, fijngevoelig en of paranormaal zijn in negatieve zin. Dat wil dus zeggen stemmen in je hoofd horen: mannelijke of vrouwelijke, oudere of kinderlijke stemmen die zeggen wat je wel en niet moet doen. Of vertellen welke kant je op moet, ondeugd uithalen, bewust je iets laat stelen, meenemen van vriendjes en vriendinnetjes, de drang hebben om overal aan te zitten. Met iemand anders kleding thuis komen enz.
Die stemmen komen en gaan in iemands hoofd en daardoor is hulp nodig van een ervaren iemand op dat gebied. Negeren gaat niet hoe vaak zal een kind dat wel niet hebben gedaan. Ik weet zelf ook hoe dat voelt, en vooral als je als kind jezelf niet kunt beschermen. Mensen die van je willen weten wat je ziet, voelt en of hoort. Negatieve entiteiten gaan helemaal een eigen leven spelen en speelt als een niet levend persoon in je denkwezen mee.  
Andere symptomen kunnen zijn, mensen of dieren bewust en onbewust pesten en achteraf niet weten waarom. Waanideeën hebben, jezelf bewust en onbewust pijnigen


Ook wil ik u dit stukje vertellen

Laat het kind voelen dat het paranormale gewoon is, en maak het kind vertrouwt met dit gevoel, zodat het kind het niet vreemd vindt. Bijvoorbeeld als je een hond tijdens vuurwerk gaat vastgrijpen omdat je zelf bang bent, dan zal de hond bij elke volgende knal reageren als een angsthaas. Dus als een kind meer aandacht krijgt, en als ouders, mensen vanuit de omgeving vragen gaan stellen, kan hier door de fantasie of beeldkunst een grotere rol gaan spelen. Het paranormale en/of de fantasie kunnen dan door elkaar gaan lopen. Het zal dan de aandacht trekken op school met vreemde verhalen en dan heb je de “poppetjes aan het dansen”; verstoting en pesten dus. Dan kan uw kind een mikpunt worden van pesterijtjes en komt het kind in een isolement. Ze word dan ongelukkig en uit dit in huis in heftige woede uitbarstingen, scheldpartijen enz.