La Lanchs Herma de Vries Paragnost.
Wat kan ik.
Behandelwijze.
Lezingen.
Kiss Syndroom.
New Age-PDD-NOS.
Lichamelijke klachten.
Burnout.
Trauma's.
Tunnelervaring.
Celzouten.
Bach Bloesem.
Voedingslijst.
Chakra's.
Aardstralen & Wateraders.
Reacties.
Contact.
Gastenboek.
Abonneren op de nieuwsbrief
La Lanchs
Het KISS/KIDD Syndroom

Wat is het KISS Syndroom?
Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen.
Dit brede Duitse begrip kan vertaald worden met : Kopgewrichten, invloed op Storingen in de Symmetrie. Het KISS- Syndroom wil zeggen dat er stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby kunnen ontstaan ten gevolge van functiestoornissen in de bovenste nekgewrichten. Deze functiestoornissen kunnen ontstaan omdat het nekje geblesseerd raakt tijdens het geboorteproces.
Daarom kan het zinvol zijn Herma te vragen.
Rond het jaar 1990 kwam ik met een Duitse vrouwenarts in aanraking. Ik vertelde van de ontdekkingen die ik had gedaan tijdens de behandelingen aan baby’s en jongere kinderen. De vrouwelijke arts vertelde mij van een Zwitserse kinderarts Reinhard Theiler, deze had een onderzoek gedaan bij een grote groep ADHD-kinderen en hij kwam tot de conclusie dat ruim 80% van deze kinderen het KISS-syndroom in hun voorgeschiedenis had. In zijn beoordeling stelt hij ook, dat hij KISS niet ziet als een/de oorzaak van ADHD, maar dit KISS wel duidelijk aanwezig is in de door hem onderzochte problematiek. Na een samenwerking met de Duitse vrouwenarts kwamen we samen tot meerdere ontdekkingen. Alleen helaas was de Nederlandse medische wereld nog niet zo ver en stuiterde ik regelmatig tegen de Nederlandse Medische Wereld aan. Met de overtuiging dat het ooit eens in Nederland ook zover zou komen, ging ik verder met Duitse vrouwenarts om te proberen op te sporen waardoor de klachten nog meer konden ontstaan. Helaas door de dood van de vrouwelijke arts liep de samenwerking op een dood spoor. Maar toch ben ik haar werk door blijven zetten. Door de ontwikkelingen van die tijd in mijn eigen praktijk en de samenwerking met de Duitse arts, is dit het resultaat.  
Het volgende geef ik U ter overweging. De motorische ontwikkeling van een kind is voor een groot deel afhankelijk van goed functionerende nekgewrichten, waardoor de balans, het evenwicht en de bewegingscoördinatie voor een groot deel wordt bepaald. Met betrekking tot het bewegen spelen de bekkengewrichten ook een belangrijke rol. Vooral het evenwicht, de balans wordt bepaald door goed functionerende gewrichten van het bekken en nekwervelkolom. Een kleine stoornis in deze structuren kan voor het kind grote gevolgen hebben. Wanneer functiebeperkingen in deze gewrichten behandeld worden door mij, hoor ik regelmatig van de ouders: "mijn kind is ten goede veranderd, minder bang, speelt nu met andere kinderen, voelt zich zekerder. Met andere woorden een kleine, zachte manipulatie is voor een kind met KISS een grote duw in de goede richting. Uw baby heeft een opvallend asymmetrieprobleem, dat uzelf hebt waargenomen. Dat is waarschijnlijk ook opgevallen door de mensen om U heen.
De asymmetrische ontwikkeling van de KISS-baby gaat dikwijls gepaard met excessief, ontroostbaar huilen. Beide symptomen kunnen zich echter ook apart manifesteren. Het huilen is het meest tragische of het meest storende voor de baby maar ook voor het hele gezin.
Omdat een asymmetrische baby zich dikwijls onopvallend “normaal” gedraagt valt het KISS-syndroom “asymmetrie” niet zo gauw op en kan zich sluipend in het bewegingsapparaat ontwikkelen. Juist daarom moeten de ouders extra aandacht geven aan de lig- en zithouding van de baby. Een constante zelfde (ook kleine) scheve lig houding is een waarschuwing.
Wat kunnen de gevolgen zijn van deze scheefheid? Een hoofd (met ogen en evenwichtsorganen) moet ten allen tijde horizontaal in de ruimte staan. Staat het hoofdje scheef, dan moet die scheve stand elders in de wervelkolom worden gecorrigeerd.
Gebeurt dat boven in de nek, dan is de kans op latere hoofdpijn groot. Dikwijls gaat dit compensatieproces gepaard met verhoogde spierspanningen en wervelgewrichtjes die gaan vastzitten, deze vormen een bron voor hoofdpijnklachten, concentratiestoornissen, en algehele onrust in het lichaam. Kenmerkend voor een jong kind is de beweeglijkheid, speelsheid en mobiliteit. Het is verbazingwekkend hoe de asymmetrie van de zuigeling zich in korte tijd (enkele weken of maanden) kan ontwikkelen tot een reeks van blokkeringen van achterhoofd tot in de bekkengewrichten. De asymmetrische ontwikkeling vanuit de bovenste nekgewrichten leidt ook tot asymmetrische functiestoornissen van de voeten. Dikwijls zien we dan ook bij de 2-jarige aan één kant een duidelijke platvoet en aan die zijde ook beperkingen in heup en bekkengewricht.
Tussen het 2e en het 3e levensjaar gaan de kraakbenige componenten van het skelet verbenen. Dat wil zeggen dat kleine scheefstanden in de wervels zich fixeren in de botstructuren van de complexe wervels. Dit gaat meestal gepaard met gewrichtsblokkeringen, dus functie beperkingen in een reeks van wervels tot in het bekken en voeten. Derhalve verdient de asymmetrische KISS-baby vóór het 2e levensjaar de controlerende aandacht, minstens 1 x per halfjaar. Dat is geen overdreven zorg, dit is preventieve gezondheidszorg, zoals U ook met uw gebit doet. Daar heeft een klein kind recht op.
Bij de zuigeling wordt in de eerste maanden van zijn leventje deze totale asymmetrie aangestuurd vanuit de bovenste nekgewrichtjes.

De behandeling
Gezien de zachte behandeltechnieken, kan gesteld worden dat deze therapie ongevaarlijk is. Deze bestaat meestal uit corrigerende mobilisaties van de atlas en soms gehele nek. Ook rugspieren, spierspanning zorgt er ook voor dat een rug hol, bol of scheef getrokken wordt (In de medische wereld wordt dit respectievelijk kyfose, lordose en scoliose genoemd. Dit zijn dus benamingen voor rugafwijkingen die dus niets zeggen over de oorzaak van de ziektes). Wordt in de onderrug de wervelkolom scheef getrokken, dan zal verder naar boven de rug in een tegengestelde richting moeten buigen om er voor te zorgen dat we voldoende in evenwicht blijven.
Klachten in de onderrug kunnen nekklachten geven en omgekeerd. Er is bovendien een directe relatie tussen wervels in de nek/ bovenrug en de onderrug.
Volgens vaste patronen leiden orgaanklachten (darm-, maag-,galblaas- en andere klachten) tot het scheeftrekken van wervels. De scheve wervels blokkeren de energiedoorstroming en kunnen bv. de darmklachten verergeren.
Ook het bekken wordt dikwijls is de therapiesessie betrokken. Dit gaat zo subtiel dat het aan het oog van de leek vaak voorbij gaat. De therapie wordt met zachte hand uitgevoerd.
Het ontstaan van het KISS-syndroom is mogelijk bij :
       - tang-/vacuümverlossing                                          - verkeerde ligging in de baarmoeder
- keizersnede, twee-/meerlingen                               - langdurig bevalling, zeer snelle bevalling
- matige zuig- en slikreflex                                       - overgeven (reflux)
- veel (ontroostbaar) huilen, 'hoog huilen'                    - slecht slaapritme
- overstrekte lighouding                                            - afgeplat achterhoofd
- scheef hoofdje met kale plek aan één kant              - scheef rugje
- heup- ontwikkelingsstoornis                                   - één kant van het lichaam beweegt minder
- wil zeer vroeg gaan staan                                       - wordt niet graag geknuffeld
- slaat het kruipen over                                            - gaat te vroeg lopen - soms met 7 maanden
- struikelt en valt vaak                                              - is erg druk en onrustig
- achterstand in spraakontwikkeling                          - klaagt vaak over hoofdpijn
- kan zich slecht concentreren                                 - val op het hoofd (ook na de zuigelingentijd)

Meestal is er sprake van een combinatie van meerdere van de hierboven genoemde symptomen.
Vaak kan één symptoom al leiden tot het bekende KISS-syndroom
Enkele van de bovenstaande symptomen vanaf de geboorte, die leiden tot o.a. motoriek- en concentratieproblemen bij peuters, schoolkinderen en pubers behoeven de aandacht van de ouders en kunnen door de therapeut bij KISS en KIDD  gediagnosticeerd en veelal behandeld worden.
Na dikwijls een noodzakelijk aanvullende therapie. Dit geldt vooral met betrekking tot de diagnostiek van het schoolkind met leerproblemen.
Belangrijk is het organisme van het kind de tijd te geven de nieuwe mogelijkheden in zijn bewegen te laten. Dat wil zeggen de eerste 2 weken na de behandeling mag het kind niet overbelast worden met extra stimulans van de ouders. Ook de bovenste nekgewrichten mogen niet overbelast worden balkoppen, kopstand, duiken enz. Soms reageert het kind met wat spierpijn of hoofdpijn, maar deze reactie is dan van korte duur. De controle behandeling vindt veelal na 2 weken plaats en dan worden de verdere maatregelen met de ouders besproken.
Die verdere maatregelen kunnen bestaan uit een serie behandelingen en  in de frequentie van 1 x per 3 maanden. Voor het schoolgaande kind kan dit een zeer goed advies zijn, zeker als er sprake is van concentratieproblemen, slecht handschrift t.g.v. matige oog- handcoördinatie