La Lanchs Herma de Vries Paragnost.
Wat kan ik.
Behandelwijze.
Lezingen.
Kiss Syndroom.
New Age-PDD-NOS.
Lichamelijke klachten.
Burnout.
Trauma's.
Tunnelervaring.
Celzouten.
Bach Bloesem.
Voedingslijst.
Chakra's.
Aardstralen & Wateraders.
Reacties.
Contact.
Gastenboek.
Abonneren op de nieuwsbrief
La Lanchs
Chakra’s

Het woord “chakra” komt uit het Sanskriet en betekent wiel, schijf, werveling of draaikolk. Een chakra is een centrum van energie en bewustzijn in het lichaam.   
Er zijn al verwijzingen naar meditatie op de chakra’s bij Patanjali (vóór 200 A.D.).
Gedetailleerde beschrijvingen verschijnen pas later,rond het eerste millennium, in de Yoga-Upanishaden en de literatuur van de Hatha Yoga (Gorakshashatakam).
De meest uitgebreide beschrijving is te vinden in de Shat Chakra Nirupana, een Tantristisch geschrift uit de 16e eeuw. Nadat dit in 1919 door Arthur Avalon vertaald werd als The Serpent Power hebben andere Westerlingen zoals de psycholoog Carl Jung en de Amerikaanse Anodea Judith hield zich intensief met het chakra systeem bezig.

In alle dimensies vormen de chakra’s een poort of draaikolk een belangrijk concentratiepunt van georganiseerde levensenergie.
Elke  draaikolk is een soort poort waardoor de verschillende dimensies van het bestaan met elkaar worden verbonden. Door middel van deze poorten hebben we toegang tot alles wat we wensen te onderzoeken. Het lichaam is een voertuig van het bewustzijn. Hoe kunnen wij onze lichaam, geest en ziel nog beter op elkaar afstemmen en gebruiken. En ons bewustzijn verruimen. Ons bewustzijn zonder systeem zou een heel tijdrovende aangelegenheid kunnen zijn. De hersenen zijn tot een oneindig aantal denkprocessen in staat en het bewustzijn kent veel meer uitingsvormen dan de aantallen boeken in een bibliotheek. Er bestaan dan ook geen juiste of onjuiste systemen, maar alleen systemen die wel of niet aan onze persoonlijke behoeften beantwoorden. Systeem is gebaseerd op een aantal terugkerende patronen van talloze patronen die van uit onze voorvaderen zijn beschreven en steeds overgegoten worden naar de mensen, familie. Er is een “spreekwoord” die zegt: het zit in onze genen. Denkbeelden in de geest beïnvloeden de structuur en het  gedrag van het lichaam en de mens.
De zeven is een magische getal en komt overal weer, de theosofen spreken bijvoorbeeld van de zeven kosmische scheppingsstralen, zeven evolutiestadia en zeven wortelrassen. Het christendom kent de zeven scheppingsdagen, de zeven zegelen, de zeven engelen hiërarchieën, de zeven deugden en de zeven sacramenten.
De kabbalistische levensboom, eveneens een systeem om het menselijke gedrag en bewustzijn in kaart te brengen, kent zeven horizontale niveaus. Een regenboom heeft ook zeven kleuren, westerse majeur toonladder telt ook zeven tonen, een week heeft zeven dagen. Ook de levenscyclus wordt vaak in perioden van zeven onderverdeelt zoals kindertijd vanaf zeven jaar, adolescentie vanaf veertien jaar, volwassenheid vanaf eenentwintig jaar.
De zeven komt overal in voor, wat is er zo bijzonder aan de zeven. Net als de zeven chakra’s van de mens, de kennis is slechts een kant van de medaille en de andere kant is nog belangrijker, dat is de toepassing maar ook de leer van je tekortkomingen en van de goedheid van jezelf.
Het woord chakra is een Sanskriet woord dat wiel of schijf betekend. Het wordt omgeschreven als een wielvormige draaikolk, waarin verschillende niveaus elkaar, van bewustzijn elkaar kruisen of ontmoeten. Bijvoorbeeld het hart van de bloem kun je zien als een chakra, kruispunt van wegen. Daar waar het midden een brandpunt is.

Chakra’s worden ook wel eens lotusbloemen genoemd, allebei verwijzen naar de zeven elementaire energiecentra die zich in het subtiele lichaam van de mens bevinden.

De mens heeft naast een fysiek lichaam ook een subiel, onstoffelijk, energielichaam.
Dit energielichaam bestaat uit energiebanen die door het lichaam lopen en het lichaam omgeven.

In de ‘ideale’ situatie kan de energie onbelemmerd stromen. Wanneer je echter dingen meemaakt die je op een bepaald
moment niet kunt verwerken, dan zet je uit zelfbescherming, onbewust, een blokkade in het energiesysteem neer.
Je doet dat om bepaalde gevoelens en emoties, zoals gekwetstheid, verdriet en boosheid, op dat moment niet te hoeven ervaren.

Meestal omdat je er in die situatie niets mee kan. Het gevolg van de blokkade is echter dat de energie vanaf dat moment minder makkelijk stroomt en je jezelf beperkt in je functioneren, waardoor de chakra’s geblokkeerd kunnen worden.

De chakra's zijn energiecentra die in het menselijk lichaam dienst doen als verdelers van energie en ontvangststations van verschillende energie frequenties.

De chakra's nemen levenskracht op, transformeren deze in frequenties die het fysieke en het fijnestoffelijke lichaam nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren en distribueren
dan hun kracht via daarvoor bestemde energiekanalen of meridianen. Kennis van de betekenis en invloed van de chakra's geeft een volledig overzicht van de subtiele krachten die in ons organisme werkzaam zijn.  
Op dat moment is het subtiele lichaam een fijnstoffelijke voertuig dat aan ons fysieke lichaam ten grondslag ligt. We ervaren het in vorm van gedachten en gevoelens. Dit bestaan kan aan getoond worden door bijvoorbeeld een kirlian-fotografie. Is de uitstraling van dit subtiele lichaam er, dan komt in dit energieveld een zachte gloed, wat rondom het fysieke lichaam tot uitdrukkink zichtbaar wordt. Dit noemt men een aura, de aura is de uiterlijke manifestatie van dit subtiele lichaam komt voor bij planten, dieren en mensen. In het middelpunt van het lichaam manifesteert het subtiele lichaam wat sommige mensen kunnen zien, voelen als in een vorm van ronddraaiende schijven, die chakra’s worden genoemd.

De wisselwerking van chakra’s en aura’s bepalen de manier waarop wij leven en hoe wij ons gedragen en met andere mensen omgaan. Neem bijvoorbeeld een emotionele reactie als angst. Deze werkt op verschillende manieren op het fysieke lichaam. We voelen onrust in onze buik, onze adem stokt en misschien hebben we last van stokkende adem en trillende, koude handen. Deze fysieke symptomen verraden ons gebrek, we voelen ons zwak, hebben geen zelfvertrouwen, lokt soms bij anderen een negatieve reactie uit. Waardoor wij onze angst nog meer in stand wordt gehouden, terwijl de angst niets te maken hoeft te hebben met de huidige angst of omstandigheden, maar kan nog meer uit onze kindertijd stammen. Maar het ligt in onze chakra’s en kan zodoende ons gedrag bepalen. Het mogen werken met chakra’s betekent dan ook, onszelf bevrijden van oude patronen die ons kunnen beperken tot wie wij eigenlijk mogen zijn.
Door onze constante betrokkenheid op de buitenwereld hebben de patronen van de chakra’s, de neiging zich steeds opnieuw te herhalen. Vandaar het idee van karma (patronen die door handelingen zijn ontstaan) wanneer we vast komen te zitten in een spiraal kan dit vasthouden verband hebben, houden met een relatie, met werk, of simpel een gewoonte, maar in de meeste gevallen het simpelweg de manier van denken. Dit kan te maken hebben met een te veel, maar met ook een te weinig ontwikkeld zijn van een chakra. Het kan een negatieve uitwerking hebben op onze groei, maar het kan ook te maken hebben met een blokkade. We moeten er dan aan willen werken om de chakra’s van oude, schadelijke patronen te ontdoen en te vervangen door andere die de doorstroming van energie bevorderen.
De chakra’s worden in verband gebracht met zeven bewustzijnsniveaus. Zodra een chakra opengaat, worden we ons ook meer bewust van het niveau dat met dit chakra in verband wordt gebracht.
Aan het vervolg van niveaus en sleutelwoorden wordt gewerkt.
Heb zelf goede ervaringen met Engelkaarten die op de chakra’s werken die ons helpen om ons patronen te laten zien en te herkennen zodat wij niet weer dezelfde fouten maken. Soms als de tijd er voor is en het goede moment, bied ik mensen aan om in verband met bepaalde patronen een engelkaart te leggen die in verband staat met een chakra. En dan krijgt u er uitleg bij, soms als aanvulling geef ik er een korte beschrijving bij. Maar vaak is de bewustwording waar u in zit belangrijker dan het lezen van een kaart en zijn chakra.