La Lanchs Herma de Vries Paragnost.
Wat kan ik.
Behandelwijze.
Lezingen.
Kiss Syndroom.
New Age-PDD-NOS.
Lichamelijke klachten.
Burnout.
Trauma's.
Tunnelervaring.
Celzouten.
Bach Bloesem.
Voedingslijst.
Chakra's.
Aardstralen & Wateraders.
Reacties.
Contact.
Gastenboek.
Abonneren op de nieuwsbrief
La Lanchs
Wat is een Burnout

Burnout, een specifieke vorm van stress. In beroepen waar je veelvuldig en intensief contact hebt met mensen, zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg en het management, kan na verloop van tijd burnout optreden. Burnout betekent zoiets als afgebrand, uitgeblust en emotioneel uitgeput zijn.


De drie samenhangende kenmerken van burnout

1. Emotionele uitputting
2. Depersonalisatie
3. Gevoelens van afnemende competentie

Het kenmerkende verschil tussen een burnout en overspannenheid is dat als de oorzaak weggenomen wordt, men zich bij overspannenheid weer “snel” kan herstellen en weer in balans komt. Bij burnout blijven de verschijnselen en kan men de balans niet terug vinden. Burnout ontstaat ook meestal door een opeenstapeling van stressoren en frustraties over een lange termijn, meestal over jaren.


Drie groepen van oorzaken van een burnout

1. het werk
2. persoonlijke kenmerken, privé situatie, omstandigheden uit de buurt, familie aangeleden heden
3. organisatie kenmerken


Gevolgen van burnout

De consequentie van een burnout valt uiteen in 3 categorieën
1. Fysieke en emotionele gevolgen
2. Interpersoonlijke gevolgen
3. Gevolgen op houding en gedrag

Burnout ontstaat door langdurige overmatige stress, het is een proces van jaren. Belangrijk hierbij is dat het burnout proces omkeerbaar is, echter is dit een langdurig proces. Er bestaat geen pasklare methode dat precies aangeeft hoe je een burnout kunt of moet hanteren of hoe je daarbij de problemen kunt (h)erkennen of kunt oplossen.

Doordat ik alle technieken en methoden zelf heb toegepast, heeft de behandeling uiteindelijk positieve resultaten opgeleverd. Het heeft hierdoor de gelegenheid gekregen om in te branden.
Er zitten dus ook veel positieve kanten aan burnout, persoonlijk heb ik niet geen een echte burnout gehad, maar was opzoek om uit het leven te stappen. Dit overkwam mij  tijdens mijn scheiding van 1999/ 2000. Ik kon de lichamelijk/ geestelijk mishandeling niet meer aan, het werd mij te veel dat ik hulp zocht bij dokteren en hulpverleners het was heel moeilijk om erkend te worden als een burnout, uitgeblust te zijn.  Burnin is een begrip geworden dit ik tijdens mijn herstel proces van de burnout- uit het leven stappen heb gedefinieerd. De letterlijke betekenis van Burnin is eindelijk inbranden of inprenten. Burnin is het inbranden van andere gedachten en gedrag met als resultaat nieuwe gedachten met bijbehorend gedrag. Ik heb zelf de ervaring dat alles wat ik geleerd heb tijdens mijn herstelproces, in de behandelingen en de therapieën moest inbranden. Het heeft weinig tot geen effect gehad dat als tijdens het herstelproces een psycholoog je vertelt hoe je de problemen, die de burnout veroorzaakt hebben, kunt oplossen. Een mogelijk herstel c.q. oplossing dringt dan niet tot je onderbewustzijn door waardoor een dergelijke behandeling weinig effect heeft. Ik mocht daar 2 keer komen en hun gaven aan dat ze niets meer voor me konden doen omdat ik geen probleem geval was. Er werd mij uit gelegd dat ik eerst mij zelf wat aan moest doen of ik moest duidelijk bij de pakken neer gaan zitten, voor dat de hulpverleners en dokteren iets voor mij konden doen. Naar lang zoeken via via kwam ik terecht bij een psycholoog die in de vut was.  Hij snapte mijn verhaal en mijn probleem, hij vertelde mij dat het als niet “ziek iemand” kon je geen hulp krijgen omdat je te goed eruit ziet. Zolang ik niet regelmatig bont en blauw was geslagen er geen hulp voor me was. Hij zei Herma jij ziet de positieve kant van het leven al, ik hoef je alleen te laten zien wat jouw stuk karmische lading is vanuit jouw leven, voor mij was het heel belangrijk om de wet van “oorzaak en gevolg” bewust te worden. Het heeft mij geholpen om mijn angsten, mijn keuzes te maken en durven door te voeren.  Want nu achteraf ben ik nog steeds blij dat de Engelen, de psycholoog op mijn weg heeft gestuurd. En dat dit mij overkomen is, omdat het een nieuwe zin geeft aan mijn leven. Ik leer elke dag weer dat ik niet val in dezelfde fouten van vroeger. Daarom zet ik voor U mijn gedachten en belevingen hier op papier en op deze site. Misschien mag het U ook helpen om duidelijkheid te krijgen.


Burnin bereik je door het telkens inprenten van

- (H)erkennen van de oorzaken
- Nieuwe gedachten met daarbij behorende gedrag
- Nieuwe ervaringen
- Verhelderende inzichten door toepassing
- Positieve ervaringen op oude negatieve ervaringen
- Aanleren van nieuwe vaardigheden

Er bestaat echter ook een andere kant van burnout. In dit deel wil ik een (toekomstige) burnout, patiënten een riem onder het hart steken en wijzen op mogelijke positieve gevolgen van een burnout. Dit klinkt wellicht vreemd als je dit als burnout patiënt leest. Helaas lees je in de diverse media praktisch niets over de mogelijke positieve gevolgen van een burnout.


Positieve stap zetten

Wat is er o.a. voor nodig om de positieve stap, om los te komen van burnout, te kunnen door zetten:
- Zoek ontspanning
- Neem afstand van je werk
- De prioriteiten liggen bij jezelf
- (H)erkennen dat je een probleem hebt
- Hulp en sociale steun uit je directe omgeving zoals: partner, vrienden of kennissen
- Professionele hulp zoeken via huisarts, bedrijfsarts
- Zoek een therapeut waar je veilig bij voelt
- De wil om er wat aan te doen
- Keuzes maken en durven door te voeren
- De bijbehorende consequenties onderkennen en accepteren
- Openstaan voor veranderingen

Burnout kan, mits je er daadwerkelijke iets aan wil doen, een aantal belangrijke positieve zaken opleveren n.l.:

- De positieve gevolgen binnen jezelf en je relatie
- De positieve kijk op het leven, pluk de dag
- Weer kunnen ontspannen
- Lachen en genieten, ook van de kleine dingen
- Geen roofbouw meer op jezelf plegen
- Een gezonde levensstijl, met een bijpassend voedingslijst
- Geen hinder meer van wat anderen van je vinden
- Goed is goed genoeg
- Het mag zelfs soms iets minder zijn
- Trots op de genomen beslissingen om niet terug te trekken naar de waan van de dag
- De technieken en vaardigheden die je heb geleerd in de praktijk brengen