La Lanchs Herma de Vries Paragnost.
Wat kan ik.
Behandelwijze.
Lezingen.
Kiss Syndroom.
New Age-PDD-NOS.
Lichamelijke klachten.
Burnout.
Trauma's.
Tunnelervaring.
Celzouten.
Bach Bloesem.
Voedingslijst.
Chakra's.
Aardstralen & Wateraders.
Reacties.
Contact.
Gastenboek.
Abonneren op de nieuwsbrief
La Lanchs
Algemene informatie Paranormale Geneeswijze

Onder paranormale geneeswijze wordt o.a. "handoplegging" of "magnetiseren" verstaan. De persoon die de paranormale geneeswijze beoefent, heeft een méér dan gemiddeld vermogen om via de handen een zeer fijne "magnetische" energie op anderen over te brengen. Deze energie is niet direct te meten, maar het effect ervan is wel te ervaren. Tijdens de behandeling kan dit bijvoorbeeld gevoeld worden als een warme stroom, prikkeling, gevoelspijn en/of een gevoel van diepe rust. De behandeling zelf is een krachtige impuls voor het lichaam om zich te herstellen, en tegelijkertijd een sterke impuls voor de geest om weer in het eigen spoor te komen. De dagen na de behandeling kan men dit bijvoorbeeld ervaren in de vorm van pijnlijk stijve spieren, vermoeid zijn, meer energie, een toegenomen innerlijke rust en/of een toegenomen vermogen om voor zichzelf goede besluiten te nemen.
De paranormaal geneeskundige maakt dus gebruik van natuurlijke krachten. Deze is inzetbaar voor de medemens met als doel de mens zowel lichamelijk als geestelijk in een beter evenwicht te brengen.
Door mijn sterk ontwikkelde gevoeligheid en intuïtie heb ik het vermogen om de medemens waar te nemen zoals deze in wezen is. Door deze inzichten te delen kan ik iemand helpen meer inzicht te geven in zichzelf, zodat ze meer zichzelf worden. Soms mondt dit uit in concrete adviezen op lichamelijk of geestelijk gebied, relaties, kinderen, of vertel hoe u, uw eigen problemen en/of fouten kunt zien.
Indien nodig kan ik u een andere manier van behandelen aangeven via een massagebed, lichte massage over de kleding. In de toekomst bereid ik dit uit tot een klassieke massage. Mocht dit zover zijn dan kunt u het hier vinden onder een link Intuïtieve Massages.


De behandelingen zijn geschikt voor iedereen zoals mensen, kinderen, dieren

· met psychische klachten, overspannenheid, depressies, slapeloosheid, nachtmerries, rusteloosheid, angsten, gejaagdheid,
 overgevoeligheid, zelfmoordneigingen, fobieën, concentratiestoornissen, emotionele problemen

· mensen met lichamelijke klachten, welke een duidelijk psychische oorsprong hebben. Hoofdpijn, sommige vormen van
 migraine, hartkloppingen, hyperventilatie, spijsverteringsstoornissen, spierspanningen (ook bijv: tenniselleboog, spit e.d.),
 chronische vermoeidheid

· mensen die onder zware psychische druk staan, problemen rond rouwverwerking, relatieproblemen, persoonlijke conflicten
 in de werksituatie

· mensen die het houvast in hun leven kwijt zijn of bezig zijn zich te heroriënteren op hun leven,studie- en schoolkeuze
 problemen, problemen rond werkverandering, identiteitsproblemen

· mensen die weliswaar geen grote klachten of problemen hebben, maar toch het gevoel hebben niet goed te functioneren in de
 hun gegeven situatie
       
        · paranormaal begaafde mensen die willen leren beter met hun gave(n) om te gaan

Waarom vraag ik dit, het is voor mij fijn om te weten dat ik het goed zie of hoor en voor u om te weten wat ik waarneem in uw lichaam. Ik hoef me niet geestelijk op u in te stellen. Sommige mensen kunnen het al merken zodra ze in de wachtkamer plaats nemen.

Tijdens de behandeling wordt gedurende ongeveer 20 á 30 minuten via mijn handen een bepaald soort energie op u overgedragen. Daarnaast worden spanningen, die zich in uw lichaam hebben vastgezet, losgemaakt en geneutraliseerd. Ook kan het dat ik uw lichaam aanraak, omdat ik in de spieren en/of in de zenuwbanen blokkades kan voelen. En deze door kleine impulsen los maak, hierdoor komt er een betere doorstroming in uw lichaam.

Ter afsluiting van de behandeling strijk ik soms nog enkele keren met mijn handen op enige afstand van boven naar beneden langs uw gehele lichaam . Dit laatste wordt ook wel "afstrijken" genoemd.
Praktische gang van zaken

Elke paranormale therapeut heeft weer een enigszins eigen stijl van werken. Mijn eigen werkwijze is als volgt.
U wordt uitgenodigd plaats te nemen op een stoel. Het is ook mogelijk dat ik u in het geheel niet aanraak, maar mijn handen steeds op enige afstand van uw lichaam, bijvoorbeeld vlak boven uw hoofd, blijf houden. Ik hou mijn handen boven uw hoofd, want daar zit onze “ computer” deze geeft alle informatie door van ons lichaam. De signalen vang ik dan op, en u lichaam geeft weer waar haar/zijn blokkades zitten, daarin zie ik beelden, geluiden en overige dingen die ik kan waarnemen. Zal u er ook naar vragen.

Kan je iets merken van de behandeling zelf?
Sommige mensen hebben hele duidelijke ervaringen tijdens de behandeling zelf. Anderen merken er nauwelijks iets van. Soms zult u de ene keer veel ervaren en de andere keer juist weer heel weinig. Enerzijds hangt dit af van uw toestand op dat moment anderzijds hangt dit ook af van uw persoonlijke gevoeligheid en ontvankelijkheid in het algemeen. Voor het uiteindelijke effect is het echter niet van belang of u tijdens de behandelingen nu juist wel of juist niet veel ervaart.

Moet u erin geloven?
De meeste mensen die aan een paranormale behandeling beginnen, zijn door familie of bekenden ertoe aangespoord, maar hebben er zelf geen enkele ervaring mee. Vaak is er dan ook sprake van twijfel of zoiets “eenvoudigs” wel zou kunnen helpen. Ondanks deze instelling blijven resultaten niet uit. Het is dus niet nodig om al bij voorbaat een groot geloof in de therapie te hebben. Het begint al vaak op het moment dat u een afspraak maak, ik vertel dan ook meestal dat op moment dat u een wilt afspraak maakt dat er een bepaalde energie naar u toe komt. Op deze manier komt het lichaam  niet voor verrassingen te staan op het moment dat u bij mij in de behandelkamer zit. Ook hier geldt weer de ene mens zal het duidelijk voelen en de andere niet. Ook bij baby’s en kinderen is dit zo, alleen kinderen kunnen het ons niet vertellen wat zij voelen, alleen u als ouder kan het zien, waarnemen, wat gebeurt er. Meestal geef ik dat aan, laat de afspraak staan, want u kunt denken dat de klacht over is maar dit is niet het geval. Vaak is het een opleving een verlichting van het probleem.
Mag ik spreken tijdens de behandeling?
Tijdens het geven van een paranormale behandeling, zal ik u enkele vragen stellen. Uiteraard is het wel mogelijk vragen te stellen, zeker als het gaat om vragen op geestelijk gebied. Soms zal ik u dan een eenvoudige aanwijzing kunnen geven op het geestelijke vlak of u enig inzicht kunnen geven in uw geestelijke situatie.
Wel wil ik u verzoeken uw vragen vóór de eigenlijke behandeling te stellen, omdat het na afloop niet meer goed mogelijk is mij diepgaand te concentreren op eventuele specifieke problemen.
Mocht u behoefte hebben aan een meer uitgebreid gesprek, dan is het mogelijk hiervoor een aparte afspraak te maken.

Reactie op de behandeling
Meestal zult u zich na een behandeling pretti en ontspannen voelen. Toch is het ook mogelijk dat u zich enige tijd juist onrustig voelt of lichamelijke klachten ervaart (bijv. hoofdpijn of een bepaald gevoel van vermoeidheid). De oorzaak hiervan is dat er tijdens een behandeling lichamelijke spanning kan worden losgemaakt. En soms kan er enige tijd over heen gaan voordat deze spanning door het lichaam helemaal is verwerkt en afgevoerd. Op de dag van behandelen en de dag ernaar niet te veel onderhanden nemen en veel water of kruidenthee drinken zodat uw afvalstoffen goed en snel worden verwerkt.

Hoe vaak is een behandeling zinvol?
De frequentie van behandelen is uiteraard afhankelijk van de ernst en de aard van de problemen. Meestal varieert de optimale frequentie tussen de 2 à 4 weken. Bij veel kortere tussenpozen bestaat de kans dat er teveel spanning ineens los komt, waardoor een onevenwichtige situatie ontstaat. Bij te lange tussenpozen moet het proces als het ware steeds opnieuw worden opgebouwd, waardoor de behandelingen veel minder efficiënt worden. Vaak zult u dit zelf ook wel aanvoelen, wat de beste frequentie is.