La Lanchs Herma de Vries Paragnost.
Wat kan ik.
Behandelwijze.
Lezingen.
Kiss Syndroom.
New Age-PDD-NOS.
Lichamelijke klachten.
Burnout.
Trauma's.
Tunnelervaring.
Celzouten.
Bach Bloesem.
Voedingslijst.
Chakra's.
Aardstralen & Wateraders.
Reacties.
Contact.
Gastenboek.
Abonneren op de nieuwsbrief
La Lanchs

Aardstralen, onbekend en miskend !
Aardstralen stijgen op uit de aardkorstbreuken die miljarden jaren geleden zijn ontstaan bij het afkoelingsproces van de aarde. Bij afkoeling ontstaan kristallen en tussen die kristalstructuren stijgen de aardstralen op.
In Vlaanderen en Nederland (de lage landen) zijn die structuren meestal regelmatig en in heuvel- en berggebieden kunnen die grillig zijn. De afstanden van die lijnen kunnen verschillend zijn van streek tot streek. Gemiddelde afstand is 7 à 15 meter.
Het is een feit dat stralen en stralingen bestaan. We hoeven maar aan de zonnestralen, warmtestralen, de röntgenstralen, de radiumstralen, de infrarode- en ultraviolette stralen, aan de radio- en televisiestralen, de radarstralen en de kosmische stralen te denken.
Er bestaat ook een
bodemstraling (aardstralen) boven ondergronds stromende wateraders. Hoe deze ontstaat is nog niet definitief verklaard. Er zijn onderzoekers die denken dat het hier om een reflectie van kosmische stralingen gaat, anderen denken dat het om diffuse (ongeordende) stralingen vanuit het binnenste van de aarde gaat, die door de ondergrondse wateraders worden gebundeld en van daaruit loodrecht door het aardoppervlak heen dringen.
Het is een feit dat veel van de genoemde stralen voor de mens een schadelijke werking uitoefenen; geen weldenkend mens kan dit feit ontkennen. Ook de reeds genoemde bodemstraling oefent zo'n schadelijke invloed uit.
Tegenwoordig zijn heel wat medici en architecten bewust rekening gaan houden met het fenomeen aardstralen. Reeds eeuwen geleden toen de mens veel dichter stond bij de natuur, waren aardstralen goed gekend en er werd wel degelijk rekening mee gehouden bij het bouwen of verbouwen van woningen. Wateraders en aardstralen zijn ontegensprekelijk met elkaar verbonden. Vroeger werden pendelaars aangesproken om te bepalen waar een gebouw geplaatst werd omdat water toen van levensbelang was in onze agrarische samenleving.
Als er geen water in de grond aanwezig was voor dier en mens was een boerderij gewoon niet leefbaar. Er was vroeger nog geen sprake van een waterdistributienet zoals we tegenwoordig kennen.


- De bliksem slaat altijd in boven een waterader
- Planten zoals ingevoerde bomen en struiken gedijen niet of sterven af op die plaatsen
- De dieren kunnen ingedeeld worden in 2 groepen.
- Bepaalde dieren zoeken bewust die zones op zoals muggen, mieren, katten.
- Andere dieren zoals de hond of het paard kunnen onmogelijk lang op die plaatsen vertoeven.
- Hoofdzakelijk zijn het nachtdieren die de zones opzoeken
- Een hond is een feilloze opspoorde van aardstralen. Een hondenren geplaatst op de verkeerde plaats kan het dier binnen de vier       jaar aan kanker doen sterven
- Katten gaan bewust op zoek naar die stralen en vertoeven dan meestal enkele uren per dag op een stralingszone
- Muggen hangen dansend bijna altijd boven een aardstraal.
- Een paard zal nooit rusten boven een waterader.
- Koeien kunnen ziek worden door op de verkeerde plaats in de stal te overwinteren.
- Een volière met nestkastjes boven een aardstraal zal zelden kweek geven
- Een duivenhok geplaatst op een waterader zal aan de duivenmelker weinig speelplezier bieden. Hoogstens 1 seizoen.
- Bijenkorven geplaatst op een aardstraal zal leiden tot hogere honingopbrengst.
- Er kunnen dan ook heel wat problemen ontstaan bij het vee op landbouwbedrijven waar niet onmiddellijk een oorzaak voorhanden is.


Hieronder enkele symptomen die kunnen ontstaan
Bij kinderen en pubers:
- Baby’s slapen onrustig of juist niet
- Wiegendood kan een direct gevolg zijn
- Kinderen bedwateren tot op latere leeftijd
- Pubers zijn onrustig tot agressief
- ADHD
- Leerproblemen met als resultaat ondermaatse resultaten op school

Bij volwassenen kunnen zeer uiteenlopende kwalen ontstaan zoals:
- CVS (Chronisch vermoeidheidssyndroom)
- Maagklachten
- Constante moeheid, niet uitgeslapen opstaan
- Hartkloppingen
- MS
- Kanker
- Onvruchtbaarheid bij de vrouw
- Soms migraine en hoofdpijn
- Hoge bloeddruk
- Menstruatiestoornissen
- Overspannenheid
- Rugpijnen
- Kouwelijkheid
- Spanningen tussen echtgenoten
- Bij bepaalde mensen hebben gebruikte medicamenten niet de verwachte resultaten